Tuesday, February 09, 2010

HK poster a day #19: The Master Strikes Back / 教頭發威

The Master Strikes Back / 教頭發威 (1984)
Director: Sun Chung
Cast: Ti Lung, Michael Chan Wai-Man, Sibelle Hu Hui-Zhong, Wong Yu,Fan Siu-Wong, Ku Feng, Phillip Ko Fei

No comments: